Madurai Smart City Limited Recruitment-2018 | Chief Executives, Chief Financial Officer and Company Secretary | Last Date: 18-01-2018

Madurai Smart City Limited,
Thallaakulam,Madurai,-625002,

Advertisenent No.Ma.Po.2/21705/15,
Advertisenent Date: 03-01-2018,
Last Date: 18-01-2018,

Name of the Post:
Chief Executive officer,
Chief Financial Officer,
Company Secretary,

How to Apply:
விருப்பமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், இணையத்தில் உள்ள விண்ணப்ப -தினை தரவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து, கீழ்கண்ட  முகவரிக்கு  18-01-2018 முன்பாக அனுப்பி வைக்கவும்.


List of Wards and it's Zones
Download pdf

புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட வார்டுகள் மற்றும் அதன் பகுதிகளை அறிய


EmoticonEmoticon